Đăng nhập hoặc đăng ký


Thảo luận trong 'Tuyển sinh, du học'

Đăng lúc : on 27.07.17 16:33
avatar
Tin Đăng : 26
Điện Thoại : 0943428998
Kính gửi: Anh Chị học viên !
Trung tâm Đào tạo Vietsourcing – Nguồn Lực Việt xin đuợc gửi đến anh chị thông tin
Khóa học: Kế toán quản trị - cấp độ cơ bản
Khai giảng: 13.08.2017 - Tại Hà Nội​

Kế toán quản trị là công việc liên quan đến cung cấp các thông tin tài chính nhằm phục vụ hoạt động quản lý của một doanh nghiệp.Quá trình quản trị được xem là một chuỗi các hoạt động từ đưa ra quyết định, lập kế hoạch và kiểm soát.

Đăng ký khóa học
Do đó, kế toán quản trị chính là việc thu thập, phân tích, giải thích và truyền đạt thông tin cho các nhà quản lý, là cơ sở để các nhà quản lý đưa ra quyết định, lập kế hoạch cũng như kiểm soát, đảm bảo đạt được kế hoạch đề ra.
Chính vì hiểu được tầm quan trọng của kế toán quản trị đối với mỗi doanh nghiệp, Vietsourcing đã tổ chức khóa học “Kế toán quản trị”, nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, bồi dưỡng và nâng cao kĩ năng kế toán quản trị của các kế toán viên, các nhà quản lý doanh nghiệp hiện nay.
Khóa học “Kế toán quản trị” của Vietsourcing được chia thành 2 cấp độ:
Kế toán quản trị - Cấp độ cơ bản
Kế toán quản trị - Cấp độ nâng cao
Áp dụng vào thực tiễn hoạt động một số phương pháp phân bổ chi phí để tính giá thánh
Khi bắt đầu học về Kế toán quản trị tại Vietsourcing, đầu tiên học viên sẽ được làm quen thông qua Khóa học cấp độ cơ bản về Kế toán quản trị với những nội dung sau.
Thời lượng 18 giờ
Học phí 3.500.000
Chính sách ưu đãi
Học viên tự túc học phí 5%
Sinh viên đại học hoặc học viên Vietsourcing 5%
Nhóm 5 người trở lên 5%
Nộp học phí trước khai giảng 15 ngày 5%
Tải tài liệu khóa học
Sơ yếu lý lịch giảng viên
Tải lịch học dự kiến
Hà Nội HCM
Mục tiêu khóa học
Sau khi hoàn thành khóa học Kế toán quản trị - Cấp độ cơ bản, học viên có thể:
Phân loại giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị
Phân loại chi phí và hiểu được tác động của chi phí đến sản lượng
Hiểu được hệ thống chi phí và tính giá thành sản phẩm
Áp dụng vào thực tiễn hoạt động một số phương pháp phân bổ chi phí để tính giá thành
Nắm được các phương pháp xác định giá bán
Nắm được quy trình và phương pháp lập dự toán
Thời lượng: 18h
Đối tượng học viên:
Kế toán viên; Kế toán tổng hợp;
Kế toán trưởng
Giám đốc, các nhà quản lý doanh nghiệp
Nội dung khóa học
Phần 1: Tổng quan về chi phí
Thế nào là Kế toán chi phí và tính giá thành?
Các nguyên tắc Kế toán chi phí và tính giá thành cơ bản
Phân loại chi phí cho mục đích định giá hàng tồn kho và đo lường lợi nhuận
Phân loại chi phí cho mục đích lập kế hoạch và ra quyết định
Phân loại chi phí cho mục đích kiểm soát
Các vấn đề về đạo đức nghề nghiệp
Phần 2: Tính giá thành đơn vị (phần 1)
Xác định chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp cho các chi phí đơn vị
Định giá hàng tồn kho
Phần 3: Tính giá thành đơn vị (phần 2)
Phương pháp tính giá thành toàn bộ
Phương pháp tính giá thành theo hoạt động
Các phương pháp tính đơn giá
Các khuynh hướng quản trị chi phí
Phần 4: Phương pháp tính giá thành theo chi phí biến đổi và phương pháp tính giá thành toàn bộ
Chi phí biến đổi và tính giá thành theo chi phí biến đổi
So sánh hai phương pháp tính giá thành toàn bộ và giá thành theo chi phí biến đổi
Phần 5: Xác định giá bán
Phương pháp định giá theo giá thành toàn bộ
Phương pháp định giá theo chi phí biến đổi
Phương pháp xác định lợi nhuận trên tổng chi phí và từ giá bán
Chuyển giá
Phần 6: Lập dự toán
Tại sao các tổ chức cần lập dự toán?
Khuôn khổ lập dự toán
Các bước lập dự toán
Dự toán tổng thể
Dự báo
Các phương pháp lập dự toán
Đăng ký khóa học